Seznam kroků: Klepnutím na obrázek se dostanete přímo do příslušné části návodu.

Univerzální tah Roh Dolu

Nyní si popíšeme co se děje při skládání kostky, resp čeho chceme dílčím tahem dosáhnout.
Předvedeme si pouze Pravou variantu tahu v oběně Pravý roh dolu a Pravý roh nahoru.
Levou variantu byste měli zvládnou sami.

Tak tedy, tah Pravý Roh Dolů znamená, že chceme krychličku H nacházející se v Pravm Horním Rohu přesunout na pozici Prvá Dolní. Postup můžeme tedy zapsat symbolicky P - H - Pz.
Prvním otočením Pravou stranou doprava se celý sloupec krychliček přesune do horní vrstvy.
Dalším otočením Horní stranou DOPRAVA provedeme požadovaný výměnu a nakonec Pravou stěnou otočíme zpět, doleva - tím ostatní krychličky vrátíme na jejich místa.

Poznámka:
Tah Pravý Roh Dolů způsobí i další změny zejména přesun dolní Hrany D (z vrstvy 2) nahoru
(do vrstvy 3). To se někdy ignoruje, jindy využije - název tahu ale ponecháme podle pohybu Rohu.


Komentáře

Podivení

informovet e-mailem

Odpovědět
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | 0

Zobrazení: 27973

Publikováno: 23.4.2017 06:19:47

Licence: BY-NC-SA

Související:
Rubikova kostka návod složit

Moje dílo.cz