Seznam kroků: Klepnutím na obrázek se dostanete přímo do příslušné části návodu.

Univerzální tah Roh Nahoru

Obdobně, tah Pravý Roh Nahoru znamená, že chceme krychličku D nacházející se v Pravém Dolním Rohu přesunout na pozici Prvá Horní. Postup můžeme tedy zapsat symbolicky stejně P - H - Pz.

Prvním otočením Pravou stranou doprava se celý sloupec krychliček přesune do horní vrstvy.
Dalším otočením Horní stranou DOLEVA provedeme požadovaný výměnu a nakonec Pravou stěnou otočíme zpět, doleva - tím ostatní krychličky vrátíme na jejich místa.

Poznámka:
Tah Pravý Roh Nahoru způsobí i další změny zejména přesun horní Hrany H (z vrstvy 3) dolu
(do vrstvy 2). To se někdy ignoruje, jindy využije - název tahu ale ponecháme podle pohybu Rohu.

Uvedené postupy jsou triviální a je třeba dobře natrénovat - v dalším popisu jednotlivých etap se už budu na ně jen odkazovat.


Komentáře

Podivení

informovet e-mailem

Odpovědět
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | 0

Zobrazení: 28285

Publikováno: 23.4.2017 06:19:47

Licence: BY-NC-SA

Související:
Rubikova kostka návod složit

Moje dílo.cz