Rubikova kostka - návod pro seniory (rozpracovaný návod !)

Předkládám jeden opravdu jednoduchý návod jak složit Rubikovu kostku.

Je určen spíše pro ty, kdo si toho už moc nechtějí / nezvládnou pamatovat. Kostka se skládá po vrstvách v několika etapách. Postup v každé etapě se mírně liší, ale vždy se používá jeden jediný tah - posloupnost 3 otočení v několika obměnách. V tom spočívá slibovaná jednoduchost. Nemusíme znát žádné dlouhé sekvence. Pohyb krychliček můžeme sledovat očima a víme proč tak točíme.

Nejdříve je třeba si uvědomit základní skutečnosti

 • Kostka má 6 stran. Barvu každé strany určuje prostřední krychlička na každé straně. Prostřední krychličky se mohou otáčet, nemohou měnit svou polohu. Naproti sobě jsou tak vždy stejné barvy:
  • Bílá - Žlutá
  • Modrá - Zelená
  • Červená - Oranžová (hnědá);
 • Kostku skládámepo vrstvách, které si očíslujeme třeba takto
  ​1. vrstva - bílá strana
  2. vrstva - prosředí
  3. vrstva - žlutá strana
  Kostku tedy držíme (ze začátku) bílou stranou dolu (i jiná číslování jsou možná, oběny nechám na vás);
 • Před každým tahem (přeskupením krychliček) někdy otočíme celou kostkou a/nebo jejími vrstvami;
 • Tah, kterým přeskupujeme krychličky se vždy skládá z otočení, která můžeme symbolicky zapsat: B - H - Bz, kde
  B ..... otočení Boční stranou - Levou doleva nebo Pravou doprava.
  H ..... Směr otočení závisí na tom, zda chceme prední roh kostky dostat nahoru, nebo dolů
  Bz ... Otočení Boční stranou zpět (Levou doprava, Pravou doleva)
  • Levá dolu
  • Pravá dolu
  • Levá nahoru
  • Pravá nahoru
 • Existují tedy 4 hlavní obměny tohoto tahu:
 • Etapy skládání mají jměno podle toho, čeho a jak se má dosáhnout. První číslice značí číslo vrstvy, které se etapa týká:
  ​1.1 - Počáteční rozložení
  1.2 - Bílé "T"
  1.3 - Bílý kříž
  1.4 - Bílé rohy
  2.1 - Hrany prostřední vrstvy
  3.1 - Žluté "T"
  3.2 - Žlutý kříž
  3.3 - Žluté rohy (V této etapě se kostka přetočí bílou stranou nahoru)

Univerzální tah Roh Dolu

Nyní si popíšeme co se děje při skládání kostky, resp čeho chceme dílčím tahem dosáhnout.
Předvedeme si pouze Pravou variantu tahu v oběně Pravý roh dolu a Pravý roh nahoru.
Levou variantu byste měli zvládnou sami.

Tak tedy, tah Pravý Roh Dolů znamená, že chceme krychličku H nacházející se v Pravm Horním Rohu přesunout na pozici Prvá Dolní. Postup můžeme tedy zapsat symbolicky P - H - Pz.
Prvním otočením Pravou stranou doprava se celý sloupec krychliček přesune do horní vrstvy.
Dalším otočením Horní stranou DOPRAVA provedeme požadovaný výměnu a nakonec Pravou stěnou otočíme zpět, doleva - tím ostatní krychličky vrátíme na jejich místa.

Poznámka:
Tah Pravý Roh Dolů způsobí i další změny zejména přesun dolní Hrany D (z vrstvy 2) nahoru
(do vrstvy 3). To se někdy ignoruje, jindy využije - název tahu ale ponecháme podle pohybu Rohu.

Univerzální tah Roh Nahoru

Obdobně, tah Pravý Roh Nahoru znamená, že chceme krychličku D nacházející se v Pravém Dolním Rohu přesunout na pozici Prvá Horní. Postup můžeme tedy zapsat symbolicky stejně P - H - Pz.

Prvním otočením Pravou stranou doprava se celý sloupec krychliček přesune do horní vrstvy.
Dalším otočením Horní stranou DOLEVA provedeme požadovaný výměnu a nakonec Pravou stěnou otočíme zpět, doleva - tím ostatní krychličky vrátíme na jejich místa.

Poznámka:
Tah Pravý Roh Nahoru způsobí i další změny zejména přesun horní Hrany H (z vrstvy 3) dolu
(do vrstvy 2). To se někdy ignoruje, jindy využije - název tahu ale ponecháme podle pohybu Rohu.

Uvedené postupy jsou triviální a je třeba dobře natrénovat - v dalším popisu jednotlivých etap se už budu na ně jen odkazovat.

Komentáře

Podivení

informovet e-mailem

Odpovědět
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 | 0

Zobrazení: 28285

Publikováno: 23.4.2017 06:19:47

Licence: BY-NC-SA

Související:
Rubikova kostka návod složit

Související návody

Jak nainstalovat iOS5 na iPhone bez vývojářského účtu

Jak nainstalovat iOS5 na

Projděte si jednoduchý návod, jak zprovoznit vývojářskou verzi iOS5 na svém Více…
Automatická lampička

Automatická lampička

Jistě se vám již také stalo: nocujete např. na horské chatě a jdete spát. U Více…
Návod - 3D kostka LED

Návod - 3D kostka LED

Vytvořte si programovatelnou 3D kostku s 64 LED. základní program a Více…
Rubikova kostka: Návod na složení

Rubikova kostka: Návod na

Návod na složení Rubikovy kostky. Rubikova kostka má 6 stran. Strany Více…
Nenewtonská kapalina a experimenty s ní

Nenewtonská kapalina a

Nenewtonské látky (nelineárně viskozní látky) jsou takové látky u kterých Více…
Moje dílo.cz