Příprava základových pásů

Příprava základových pásů

Autor: Haramia
Stavba domu svépomocí pokračuje. Základové pásy navazují na skrývku ornice. Jelikož nemáme na pozemku zatím vodu ani elektřinu museli jsme zatím Více
Moje dílo.cz